.

          B O J A N A

   Намирам болестите на клетъчно ниво! Премахвам блокажите, изчиствам и балансирам енергийната система от която зависи нашето здраве и нашия живот на духовно, физическо и емоционално ниво! Зареждам вода и правя защити със зареждане на домове, офиси и хора!!! Премахвам замърсявания и блокажи по ефирните тела! Изчиствам страх и проблеми при психологически заболявания: шизофрения, аутизъм, раздвоение на личността! Предлагам на желаещите обучение как сами да черпят енергия и да се самолекуват. Правя терапии към всички точки на света - разстоянието няма значение! Работя с пациенти САМО когато имат информация какво е енергийна система и нейното значение за човека! Човека трябва да иска и да има желание и вяра в успеха на всяка терапия която провеждаме заедно! Винаги деля усилието и пълният успех на всяка терапия 50/50 лечител - пациент! Хора които не вярват в този вид терапии ги връщам още преди да съм започнала първият преглед! Имам отворени коронни канли, доказани чрез замервания в четири държави, от Центрове по Медицинска Биофизика!В момента живея в България и предлагам замервания и лечение от моята Родина.